egzystencjalny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

egzystencja
1. «istnienie kogoś lub czegoś»
2. «materialne warunki czyjegoś życia»
3. «w egzystencjalizmie: swoisty sposób istnienia właściwy tylko człowiekowi»

• egzystencjalny
zdanie egzystencjalne log. «zdanie stwierdzające, że coś istnieje lub nie istnieje»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Co to jest?
31.01.2017
Ostatnio mój kilkuletni bratanek zadał pytanie: Co to są?, wskazując na kilka jaj przepiórczych leżących na stole. Został szybko poprawiony, że powinien spytać: Co to jest?, przy czym otrzymał odpowiedź: Są to jaja przepiórcze.
Czy rzeczywiście chłopiec popełnił błąd? Czy jeżeli w pytaniu określimy, o co pytamy, a jednocześnie wskażemy na rzecz, to niezależnie od tego, czy jest to jedna rzecz, czy wiele, to zapytamy w liczbie pojedynczej?

Pozdrawiam
-ny, -alny czy -onalny?
29.04.2003
Dzień dobry!
Czy zachodzi jakaś i ewentualnie jaka różnica w znaczeniach słów: instytucjonalny – instytucyjny, relacjonalny – relacyjny, konstytucjonalny – konstytucyjny itp.? Wiem, że kiedyś było używane słowo egzystencjonalny, ale obecnie jest uważane za przestarzałe i zastąpione przez egzystencjalny. Jednak przytoczone przez mnie przymiotniki spotyka się nadal w obydwóch rodzajach form. Mam pewne intuicje co do różnicy sensu, ale prosiłbym o fachowe wyjaśnienie.
Z poważaniem
Paweł Borkowski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... kulturowe lub socjalne; psychologowie o nachyleniu introspekcyjnym (psychologia głębi, psychologia egzystencjalna, w mniejszym stopniu - fenomenologia) zasadnicze znaczenie przypisują relacjom "Ja"-"Ty...
  • ... wiąże się przede wszystkim z zarysowanym w jego granicach projektem egzystencjalnym [...]. Poza tym: .
    Stala zwraca uwagę na emanujące z poezji Białoszewskiego...
  • ... którzy stoją na rozstajach życiowych dróg, borykają się z problemami egzystencjalnymi, nie są jeszcze ukształtowani. Gdy w tym momencie w ich...

Encyklopedia PWN

nurt wywodzący się z fenomenologii E. Husserla, który dążył do ukazania w refleksji transcendentalnej konstytuowania się wszelkich form doświadczenia i orzekania; fenomenologia miała być zatem filozofią racjonalną.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego