encyklopedysta

Wielki słownik ortograficzny PWN

en•cyklopedysta -yście, -ystę; -yści, -ystów

Słownik języka polskiego PWN

encyklopedysta
1. «członek grupy francuskich naukowców, filozofów i literatów, współpracowników Wielkiej encyklopedii francuskiej»
2. «człowiek mający wszechstronne wiadomości z różnych dziedzin»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego