episkopat

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Episkopat (Konferencja Episkopatu Polski – instytucja) -atu, -acie
episkopat -atu, -acie; -atów: episkopat polski a. episkopat Polski (= ogół biskupów), ale: Episkopat (= Konferencja Episkopatu Polski – instytucja)

Słownik języka polskiego PWN*

episkopat
1. «ogół biskupów danego kraju lub danej prowincji kościelnej»
2. «godność, władza biskupa»

• episkopalny

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego