ersted

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ers•ted (jedn. fiz.; skrót: Oe) -da, -dzie; -dy, -dów, ale: Oersted (nazwisko)

Słownik języka polskiego PWN*

ersted «jednostka natężenia pola magnetycznego w elektromagnetycznym układzie jednostek miar»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego