etnografka

Wielki słownik ortograficzny PWN

etno•graf•ka -f•ce, -f•kę; -fek

Słownik języka polskiego PWN

etnografia
1. «nauka opisująca tradycyjną kulturę różnych ludów»
2. «wydział lub kierunek studiów na wyższej uczelni obejmujący studia w tym zakresie»

• etnograficzny • etnograficznie • etnograf • etnografka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego