fagocytowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

fagocyt «komórka organizmu mająca zdolność pochłaniania mikroskopijnych ciał stałych»
• fagocytowy, fagocytarny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... braku ulega zahamowaniu, co jest równoznaczne z osłabieniem ich funkcji fagocytowej. Pewne znaczenie może także mieć zmniejszenie podaży NADPH wykorzystywanego na...
  • ... jednak miejscu należy wymienić osłabienie - w cukrzycy niewyrównanej - swoistej funkcji fagocytowej granulocytów (tab. 109).
    Proces niszczenia bakterii przez granulocyty przebiega w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego