fajans

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Fajans (nazwisko) -n•sa, B.= D., -n•sie; -n•sowie, -n•sów
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
fajans (wyrób ceramiczny) -n•su, -n•sie; -n•se, -n•sów

Słownik języka polskiego PWN*

fajans
1. «wyrób z białej glinki wypalanej, pokrywanej nieprzezroczystym szkliwem; też: tworzywo wykonane z takiego wyrobu»
2. pot. «coś bezwartościowego»

• fajansowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego