Fajans

Wielki słownik ortograficzny PWN

Fajans (nazwisko) -n•sa, B.= D., -n•sie; -n•sowie, -n•sów
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
fajans (wyrób ceramiczny) -n•su, -n•sie; -n•se, -n•sów

Słownik języka polskiego PWN

fajans
1. «wyrób z białej glinki wypalanej, pokrywanej nieprzezroczystym szkliwem; też: tworzywo wykonane z takiego wyrobu»
2. pot. «coś bezwartościowego»

• fajansowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

-anse i -ansy
9.10.2007
Niektóre rzeczowniki kończące się na -ans mają w słownikach podwójną formę mianownika lm. -anse/-ansy (pasjans, ambulans, dyliżans, romans), inne mają wyłącznie -ansy (szympans, sekans, sekstans, trans), a jeszcze inne tylko -anse (kwadrans, niuans, fajans, rezonans). Czy istnieje reguła pozwalająca rozpoznać przypadek bez zaglądania do słownika (nie zawsze jest pod ręką, a intuicja zawodzi)? Np. fidrygans?, bilans?, uzans?, rothmans (papieros marki Rothmans)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Nowym Dworze.
    Pan Winogradow był Żydem żonatym z Polką. Jego
    fajanse: serwisy śniadaniowe i obiadowe, były bardzo ładne, ręcznie malowane. Jeden...
  • ... dostarczano do wojska w Modlinie, a najgorsze siano do fabryki fajansów pana Winogradowa w Nowym Dworze.
    Pan Winogradow był Żydem żonatym...
  • ... niegdyś miasto, przy drodze Opole - Prudnik. W 1763-1853 fabryka fajansów. Zamek poł. XVII w., w którym technikum ogrodnicze. Obok park...

Encyklopedia PWN

fajans
[od nazwy m. Faenza we Włoszech],
wyrób ceramiczny (ceramika) o porowatym czerepie, barwy od białej przez jasnokremową do czerwonoróżowej, pokryty glazurą (szkliwo) bogatą w dwutlenek cyny.
Fajans Kazimierz, ur. 27 V 1887, Warszawa, zm. 18 V 1975, Ann Arbor (stan Michigan),
fizykochemik amerykański, pochodzenia polskiego, specjalista w dziedzinie radiochemii, promieniotwórczości i budowy cząsteczek.
Fajans Wacław, ur. 28 VI 1884, Warszawa, zm. 23 III 1973, Kraków,
ekonomista, bankowiec, działacz gospodarczy;
wyroby produkowane 1881–92 w zał. przez M.P. Radziwiłła wytwórni w Nieborowie;
wyroby fajansowe wytwarzane we Włocławku przez fabryki powstałe 1873–84;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!