frakcja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

frak•cja -cji, -cję; -cji
PPS-Frak•cja Rewolucyj•na PPS-Frak•cji Rewolucyj•nej, PPS-Frak•cję Rewolucyj•ną

Słownik języka polskiego PWN*

frakcja
1. «odłam partii, stronnictwa»
2. «wyodrębniona część mieszaniny substancji, odznaczająca się określonymi właściwościami»
3. «zespół okruchów w skałach osadowych określonej wielkości»
4. «zmniejszony znak pisma, służący do oznaczania w składzie wykładników potęgowych, indeksów itp.»

• frakcyjny • frakcjonista
frakcja parlamentarna «ugrupowanie członków parlamentu o wspólnej przynależności partyjnej»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego