galeon

Wielki słownik ortograficzny PWN*

galeon -nu, -nie; -nów a. galeona
galeona -onie, -onę; -on a. galeon

Słownik języka polskiego PWN*

galeon, galeona «statek żaglowy o trzech lub czterech masztach, używany dawniej jako okręt wojenny»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego