ganglioplegia

Wielki słownik ortograficzny PWN

gang•lio•plegia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

ganglioplegia «osłabienie przewodnictwa w zwojach autonomicznego układu nerwowego przez wstrzykiwanie odpowiednich leków»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego