ganiać

Słownik języka polskiego PWN*

ganiać
1. «biegać w nieokreślonym kierunku; też: chodzić w pośpiechu w jakimś określonym celu»
2. «biegnąc za kimś, za czymś starać się kogoś, coś złapać»
3. pot. «ubiegać się o coś lub zabiegać o czyjeś względy»
4. pot. «zmuszać do pójścia w określonym kierunku»
5. pot. «zmuszać do czegoś, przynaglać»
6. euf. «być zmuszonym do częstego korzystania z toalety»
ganiać się «ganiać siebie wzajemnie»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego