latać

Słownik języka polskiego PWN*

latać
1. «przenosić się z miejsca na miejsce drogą powietrzną»
2. «odbywać podróże statkiem powietrznym; też: kierować takim statkiem, wchodzić w skład jego załogi»
3. pot. «udawać się gdzieś pośpiesznie lub chodzić gdzieś często»
4. pot. «przesuwać się, poruszać się bardzo szybko»
lata
1. «wielokrotność roku – jednostki rachuby czasu»
2. «okres trudny do precyzyjnego zmierzenia»

• latka
latania «ozdobna palma o wachlarzowatych liściach, pochodząca z Wysp Seszelskich i Maskarenów»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego