garnitur

Wielki słownik ortograficzny PWN

gar•nitur -ru, -rze; -rów

Słownik języka polskiego PWN

garnitur
1. «ubranie męskie, składające się z marynarki i spodni»
2. «grupa ludzi o podobnym poziomie kompetencji, ważności lub wpływów»
3. «zespół przedmiotów służących do jednego celu i stanowiących pewną całość»

• garniturowy • garniturek
garnitur chromosomów «najmniejsza liczba chromosomów, charakterystyczna dla gamet przypuszczalnego przodka»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego