germanizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

ger•manizm -zmu, -zmie; -zmów

Słownik języka polskiego PWN

germanizm «wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęte z języka niemieckiego albo na nim wzorowane»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

ciężko powiedzieć
29.11.2004
Czy poprawne jest używanie określenia ciężko zamiast trudno, np. „Ciężko mi to zrozumieć”, „Ciężko powiedzieć” zamiast „Trudno mi to zrozumieć”, „Trudno powiedzieć”? Czy to nie jest zachwaszczający polszczyznę germanizm?
ile zapożyczeń w polszczyźnie?
15.03.2011
Czy istnieje zestawienie pokazujące, ile procent słów w języku polskim to zapożyczenia? Znalazłem diagram dotyczący języka angielskiego, ale o naszej mowie nie mogłem wyszukać niczego. Udało mi się tylko znaleźć informację, że w polszczyźnie funkcjonuje lub funkcjonowało 2,4 tys. słów pochodzących z niemieckiego, ale to zdecydowanie zbyt mało obszerna informacja. Czy są jakieś badania na ten temat? Interesuje mnie szczególnie liczba latynizmów i germanizmów.
No i masz strzelone!
2.04.2015
Pytam o złożenia czasownika mieć z imiesłowami przymiotnikowymi biernymi – jak tutaj: http://is.gd/ktYumA („W domu mam zabronione...”), a także „Mam to kupione”, „Mam to załatwione”, „Mam to nagrane”, ale też „Masz przegrane!” (przy czym g należy zamienić na s) i inne podobne groźby. Znajomy poznaniak przytoczył mi rozmowę przy stole:
— Janek, przestań mlaskać, bo cię strzelę.
Janek mlaszcze dalej. Po chwili:
— No i masz strzelone.
Poprawne? Germanizm?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... kurort wskrzeszonym barbaryzmem, tłumacząc, że przejęliśmy dziś modę na ten germanizm od Bułgarów, którzy Warnę, Złote Piaski itp. nazywają kurortami; w...
  • ... dna kultury do niej przynależy, to dlatego, że prawdziwego oblicza germanizmu nie widział on prawie nigdy. Dostrzegał jedynie uśmiech, jedynie pozór...

Encyklopedia PWN

germanizm
[fr. germanisme < łac.],
wyraz, zwrot, konstrukcja składniowa przejęte z języka niem. lub wzorowane na nim,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego