ginąć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ginąć ginę, giną; giń•cie; ginął, ginęła, ginęli

Słownik języka polskiego PWN*

ginąć
1. «o istotach żywych: tracić życie»
2. «o zjawiskach abstrakcyjnych: tracić na znaczeniu»
3. «niszczeć, ulegać degradacji»
4. «stawać się mniej wyraźnym, niewidocznym»
5. «gubić się; też: być kradzionym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego