goić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

goić goję, goisz, goimy, goją; gój•cie
goić się goi się, goją się

Słownik języka polskiego PWN*

goić
1. «powodować zabliźnianie się miejsc skaleczonych, ran, wrzodów»
2. «łagodzić, uspokajać»
goić się «ulegać gojeniu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego