gorzeć goreć

Wielki słownik ortograficzny PWN

gorzała -rzale, -rzałę; -rzał
Gorzeń Gór•ny (wieś) Gorzenia Gór•nego, w Gorzeniu Gór•nym; przym.: gorzeński

Słownik języka polskiego PWN

gorzeć, goreć
1. «palić się»
2. «jaśnieć, świecić się»
3. «rumienić się»
4. «być ogarniętym przez jakieś silne, gwałtowne uczucie»
gorzała, gorzałka pot. «wódka»
gorzej
1. st. wyższy od źle.
2. pot. «bardziej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dużo gorzej, niż myślałem
11.05.2010
Czy użycie liczebnika dużo – w znaczeniu 'o wiele, znacznie' – z przymiotnikiem lub przysłówkiem w stopniu wyższym jest rzeczywiście błędem? Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN uznaje je za błędne (w artykule hasłowym dużo), mimo że w części Hasła problemowe – ANGLICYZMY znajduje się taki oto fragment: „Oddziaływanie języka angielskiego nie ogranicza się (jak dawniej) tylko do klasycznych zapożyczeń leksykalnych (...); obejmuje ono DUŻO WIĘKSZĄ część systemu językowego”.
gorzeć
22.07.2002
Szanowni Panstwo!
Proszę o podanie 1 os. lp. czasownika gorzeć i przykładów użycia.
Dziękuję serdecznie.
szyk nieakcentowanego zaimka
19.01.2012
Szyk wyrazów
Chciałabym zapytać, który przykład jest poprawny:
1. Aby otworzyć pudełko, należy położyć je na stole...
2. Aby otworzyć pudełko, należy je położyć na stole...
Dziękuję i pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Chciałem powiedzieć, że tego jeszcze nie było, ale było znacznie gorzej. Gorąca siedemnastka, na zimę i teraz kup prosto pod choinkę najpopularniejsze...
 • ... jest lepiej, a ja czuję się gorzej. Z każdym dniem gorzej. Gorzej niż przed operacją. Nie ma mowy o żadnej pracy, o...
 • ... mnie... tak.
  - Nie "złośliwy"? Więc dlaczego jest mi gorzej, coraz
  gorzej... Gorzej niż przed operacją!
  - Nie wiem... Ale...
  - Dosyć się napatrzyłam. Nie...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego