gwarancyjny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

gwarancja
1. «poręczenie, że coś nastąpi albo że jest prawdziwe»
2. «zobowiązanie producenta do bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu na inny, w razie gdyby w określonym czasie ujawniły się w nim jakieś wady»
3. «odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela»

• gwarancyjny • gwarant • gwarantka • gwarantować
karta gwarancyjna «dokument wystawiony przez wytwórnię lub sklep, gwarantujący użytkownikowi bezpłatne usunięcie wad zakupionego przedmiotu, ujawnionych w okresie gwarancyjnym»
umowa gwarancyjna «umowa międzynarodowa, w której jedno lub kilka państw zobowiązuje się wobec drugich odpowiadać za wypełnianie nałożonych na trzecie państwo obowiązków»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ceny, ma niski spadek wartości, małą usterkowość, ma gorsze warunki gwarancyjne, ponieważ oferuje gwarancję tylko na rok, do limitu kilometrów, i...
  • ... inny problem. Zdarza się, że słowackie służby celne żądają kaucji gwarancyjnej w wysokości 100% wartości przewożonego towaru. Kaucja jest zwracana w...
  • ... branży Industrial Solutions and Services zapewniają profesjonalny serwis w okresie gwarancyjnym, jak również po zakończeniu gwarancji, usługi inżynieryjne oraz dostawę części...

Encyklopedia PWN

w prawie morskim dokument wystawiany przez załadowcę przewoźnikowi morskiemu;
instytucja powołana na mocy ustawy z 14 XII 1994 (kilkakrotnie nowelizowanej), z siedzibą w Warszawie;
weksel gwarancyjny (weksel kaucyjny),
służy do ułatwienia dochodzenia zapłaty nie tylko w stosunku do głównego dłużnika, ale też wobec osób podpisanych na wekslu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!