hańbić

Wielki słownik ortograficzny PWN

hań•bić -bię, -bią; hańb, hańb•cie

Słownik języka polskiego PWN

hańba
1. «niegodne postępowanie przynoszące ogólne potępienie i pogardę»
2. «ujma na honorze»

• hańbić się • hańbić

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego