habilitant

Wielki słownik ortograficzny PWN*

habilitant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

habilitant «osoba habilitująca się»
• habilitantka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego