halsowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

hals
1.  «położenie płynącego statku żaglowego w stosunku do wiatru»
2.  «odcinek drogi przebytej przez statek bez zmiany położenia względem wiatru»
3.  «lina utrzymująca na właściwym miejscu dolny róg żagla»

• halsowy
róg halsowy żagla «przedni dolny róg żagla»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... żagla, zakończona pętlą u dołu, łączącą się z okuciem rogu halsowego. Ta linka zapobiega nadmiernemu wyciągnięciu przedniego liku i zabezpiecza jego...
  • ... rogi żagla gaflowego naszą nazwy: gaflowy, pikowy (pik), szotowy (szot), halsowy (hals). Na większość żagli gaflowych naszyte są poprzeczne, równoległe do...
  • ... rogi żagla gaflowego naszą nazwy: gaflowy, pikowy (pik), szotowy (szot), halsowy (hals). Na większość żagli gaflowych naszyte są poprzeczne, równoległe do...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego