halsowy

Słownik języka polskiego PWN*

hals
1.  «położenie płynącego statku żaglowego w stosunku do wiatru»
2.  «odcinek drogi przebytej przez statek bez zmiany położenia względem wiatru»
3.  «lina utrzymująca na właściwym miejscu dolny róg żagla»

• halsowy
róg halsowy żagla «przedni dolny róg żagla»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego