handlowy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hand•lowy (skrót: handl.)
Kodeks hand•lowy Kodeksu hand•lowego, Kodeksie hand•lowym (skróty: kh, k.h.)
przemysłowo-hand•lowy (przemysłowy i handlowy)

Słownik języka polskiego PWN*

handel
1. «działalność polegająca na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług»
2. daw. «mała restauracja przy składzie win»

• handlowy • handlowo • handelek
bilans handlowy «zestawienie wartości eksportu i importu danego kraju, sporządzane za okres jednego roku»
funt handlowy «jednostka masy stosowana obecnie w krajach anglosaskich»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego