hodowla

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hodow•la -lę; -le, -li (skrót: hod.)

Słownik języka polskiego PWN*

hodowla
1. «planowa opieka nad wzrostem i rozwojem zwierząt lub roślin; też: zwierzęta lub rośliny będące pod taką opieką»
2. «wiedza o doskonaleniu dziedzicznych cech hodowanych zwierząt lub roślin»

• hodowlany • hodowca • hodowczyni • hodować
hodowla bakterii «hodowanie bakterii na odpowiednich pożywkach w celu badania ich biologii»
hodowla tkanek «hodowanie żywych tkanek poza organizmem w celu badania ich przemian życiowych i w celach chirurgicznych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego