homologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

homologia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

homologia
1. «zgodność, odpowiedniość»
2. «występowanie w różnych organizmach narządów podobnego pochodzenia»
3. «zgodność przebiegu zarysów, np. łańcuchów górskich, ciągów wysp itp. świadcząca o ich wspólnych prapoczątkach»
4. mat. «przekształcenie punktów na płaszczyźnie, przy którym istnieje tylko jeden punkt niezmienny i tylko jedna prosta niezmienna»

• homologiczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Matematyczne policzyć
17.05.2018
Matematycy posługują się często słowem policzyć tam, gdzie odpowiedniejsze byłoby raczej obliczyć, np. proszę policzyć następujące całki. Co ciekawe, policzyć pojawia się również tam, gdzie nie ma mowy ani o liczeniu, ile czegoś jest, ani o obliczaniu czegoś, np. policzyć grupy homologii (chodzi o wyznaczanie pewnych obiektów). Czy należy uznać to za element żargonu i nie przejmować się, czy jednak lepiej nie szafować słowem policzyć niejako wbrew jego znaczeniu w języku naturalnym?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... na całościowy proces przeżycia
  estetycznego przyrody.
  Homomorfizm struktur a także
  homologia, czyli zgodność, zasadniczego
  planu budowy w wielu różnorodnych pod licznymi...
 • ... in. szeroko rozpowszechniona u owadów.
  Peroksydaza askorbinianowa wykazuje dość wysoką
  homologię sekwencji aminokwasowej z peroksydazą cytochromu c, wyższą niż z typowymi...
 • ... języku form różniczkowych.
  Sformułowanie to umożliwia zastosowanie potężnego aparatu teorii
  homologii
  i kohomologii w przypadku nietrywialnych topologicznie przestrzeni i konfiguracji pól...

Encyklopedia PWN

homologia
[gr., ‘zgodność’],
kolineacja perspektywiczna,
mat. pojęcie z zakresu geometrii rzutowej: wzajemnie jednoznaczne przekształcenie płaszczyzny rzutowej w siebie, które: 1) zachowuje współliniowość punktów, 2) nie zmienia położenia punktów na ustalonej prostej k, zw. osią h., 3) nie zmienia położenia danego punktu S, zw. środkiem homologii.
mat. podstawowy dział topologii algebraicznej zajmujący się badaniem przestrzeni topologicznych za pomocą przyporządkowanych im systemów algebraicznych, spośród których najważniejsze są grupy homologii.
biol. zachowania się różnych spokrewnionych gat. zwierząt (także człowieka) mające podobne podłoże ewolucyjne.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego