homologia

Słownik języka polskiego PWN*

homologia
1. «zgodność, odpowiedniość»
2. «występowanie w różnych organizmach narządów podobnego pochodzenia»
3. «zgodność przebiegu zarysów, np. łańcuchów górskich, ciągów wysp itp. świadcząca o ich wspólnych prapoczątkach»
4. mat. «przekształcenie punktów na płaszczyźnie, przy którym istnieje tylko jeden punkt niezmienny i tylko jedna prosta niezmienna»

• homologiczny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego