horyzont

Wielki słownik ortograficzny PWN

horyzont -n•tu, -n•cie; -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

horyzont
1. «linia, wzdłuż której niebo wydaje się stykać z powierzchnią ziemi»
2. «koło wielkie na sferze niebieskiej, prostopadłe do pionu»
3. «zakres, zasięg lub granice wiedzy, zainteresowań itp.»
4. «środowisko, w którym ktoś się obraca»
5. «zasłona lub ściana tworząca tył sceny, wywołująca wrażenie głębi lub złudzenie nieskończoności»
sztuczny horyzont «przyrząd wskazujący odchylenie statku powietrznego lub wodnego od płaszczyzny poziomej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego