środowisko

Wielki słownik ortograficzny PWN

środowisko -kiem (skrót: środ.)

Słownik języka polskiego PWN

środowisko
1. «grupa ludzi żyjących lub pracujących w podobnych warunkach»
2. «ogół elementów otoczenia»
3. «zespół czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych umożliwiający zachodzenie jakichś reakcji»

• środowiskowy • środowiskowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

środowisko biznesu
13.11.2002
Która z form jest poprawna:
– środowiska biznesu?
– środowiska biznesowe?
Dziękuję
Anna Haris
nazwy stanowisk i urzędów
20.10.2003
Szanowni Państwo!
Do moich zadań należy korekta pism (jak chętnie urzędnicy mówią – „sprawdzanie pism pod względem poprawności językowej”) w Ministerstwie Środowiska. Choć znam regułę polskiej ortografii mówiącą, że nazwy oficjalnych stanowisk, godności, funkcji (np. prezydent, premier, minister) piszemy małą literą, zaś nazwy urzędów jednoosobowych wielką, przyznam szczerze, że ich pisownia sprawia mi coraz więcej kłopotów. Trudno mi bowiem rozstrzygnąć, czy w danym zdaniu mowa o stanowisku, czy o jednoosobowym urzędzie. Czy powinniśmy napisać „rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia...”, czy (z czym spotkałam się ostatnio w Gazecie Prawnej) „rozporządzenie ministra środowiska”? Czy etaty i środki finansowe, będące dotychczas w dyspozycji Krajowego Zarządu Parków Narodowych, przejmie Minister Środowiska, czy minister środowiska? Stanowisko zajęte przez Ministra Środowiska czy ministra środowiska?
Uważam, że gdy cytowane są akty prawne (a do takich należy rozporządzenie), jak najbardziej uzasadniona jest pisownia wielkimi literami. Ale w pozostałych przypadkach pewności nie mam. Będę bardzo wdzięczna za pomoc – tym bardziej że osoby przynoszące mi pisma niechętnie patrzą na moje poprawki (oczywiście w pismach powstających w moim urzędzie wszystkie tytuły pisywane są od wielkich liter) i wciąż muszę udowadniać swoje racje.
Pozdrawiam serdecznie
Wioletta Wichrowska
Java
22.06.2006
Szanowna Redakcjo! Czy w zdaniu „Nie znam środowiska Java” wyraz Java jest poprawnie odmieniony, czy raczej powinno użyć się formy Javy? Java jest w zasadzie nazwą języka programowania, a nie środowiska programistycznego, zatem całe to zdanie jest nieścisłe. Dla osób z branży informatycznej środowisko Javy ma sens, jednak użycie takiego znaczenia wymagałoby sprecyzowania, o jakie środowisko chodzi.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Ogólnie przedstawiono to zagadnienie w takich opracowaniach jak: Ochrona naturalnego środowiska człowieka - problem teologiczno-moralny, Ekologia - Kościół i św. Franciszek , Chrześcijańskie...
  • ... bezpiecznie obchodzić się z drabiną lub rusztowaniami. Najostrzejsze dotyczą ochrony środowiska, określają precyzyjnie m.in. skład wody pitnej i powietrza wychodzącego...
  • ... fabryk i przypisał miastu rolę czynnika równowagi między człowiekiem, jego środowiskiem i kosmosem,
    Początkowo mówiło się, że miasto jest już nogami...

Encyklopedia PWN

techn. dopełnienie wyróżnionego systemu do całej przestrzeni, czyli zbiór wszystkich obiektów (wraz z ich atrybutami oraz relacjami między atrybutami), które, z uwagi na przyjęte kryteria przynależności do systemu, nie zostały do niego zaliczone.
część przestrzeni geogr. (geosfery), na którą składają się: skorupa ziemska, część atmosfery, hydrosfera, pokrywa glebowa, szata roślinna i świat zwierzęcy.
inform. zestaw funkcji, procedur i zmiennych, z których może korzystać programista przy tworzeniu programów wypisujących informację na monitorze komputera lub na drukarce w postaci graficznej;
środowisko przyrodnicze, środowisko naturalne
ekol. całokształt powiązanych ze sobą elementów otoczenia organizmów (abiotyczne i biotyczne).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego