huragan

Wielki słownik ortograficzny PWN

huragan -nu, -nie; -nów: huragan Katrina

Słownik języka polskiego PWN

huragan
1. «niezwykle gwałtowny, porywisty wiatr»
2. «gwałtowny wybuch czegoś, np. śmiechu lub oklasków»
3. «gwałtowna, niszcząca siła jakichś wydarzeń lub zjawisk»

• huraganowy • huraganowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Powodzianin
29.09.2017
Dlaczego ofiary powodzi nazywa się powodzianami? Przecież końcówka -anin oznacza zwolennika jakiejś idei lub mieszkańca jakiejś miejscowości – jest ona więc obraźliwa dla ofiar powodzi. Z drugiej strony skoro ofiara powodzi to powodzianin, jak w takim razie nazwać ofiarę trzęsienia ziemi, pożaru, huraganu, wybuchu wulkanu, tsunami? Absurdalnie brzmiałyby formy: trzęsianin, pożaranin, huraganin, wulkanin, tsunamianin.
procent
4.10.2005
Witam serdecznie!
Jakie są właściwe formy wyrazu procent w liczbie mnogiej i zasady jego użycia? Czy poprawną formą jest 38 procent czy też 38 procentów?
Dziękuję i pozdrawiam.
zdarzenie losowe
8.11.2005
Co się kryje pod pojęciem zdarzenie losowe?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tak, jakbyśmy zaczęli chodzić po omacku. To teraz już wieje huragan, który głowę zdaje się urywać. Tylko teraz już ciemność zapadła...
  • ... bagaż podróżny został utracony, zniszczony lub uszkodzony wskutek:
    1. pożaru.
    huraganu. powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia piorunu, trzęsienia, zapadania...
  • ... był zamrożony, pryzmat pamiętał tylko to jedno odbicie w źrenicy - huragany zatrzymane w wirowaniu, chmury złapane w rozciągnięciu na ćwierć oceanu...

Encyklopedia PWN

huragan
[fr.],
silny cyklon tropikalny, rozwijający się nad ciepłymi wodami Oceanu Atlantyckiego i wschodnią częścią Oceanu Spokojnego; również każdy niezwykle gwałtowny, porywisty wiatr o prędkości 120 km/h i większej.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego