hydronimia

Słownik języka polskiego PWN*

hydronimia
1. «dział onomastyki zajmujący się badaniem nazw rzek, jezior i innych wód»
2. «całość nazw wód danego obszaru»

• hydronimiczny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego