hyletyka

Słownik języka polskiego PWN*

hyletyka «u E. Husserla: dziedzina doznań zmysłowych»
• hyletyczny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego