ib.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ib. (= ibidem – tamże) a. ibid.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego