ilustracja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ilustra•cja -cji, -cję; -cji (skrót: ilustr.)

Słownik języka polskiego PWN*

ilustracja
1. «reprodukcja fotografii, rysunku itp. dodana do tekstu»
2. «materiał faktograficzny, przykładowy itp. służący do wyjaśnienia, unaocznienia, odtworzenia czegoś»

• ilustracyjny • ilustracyjnie • ilustracyjność
ilustracja muzyczna «muzyka do filmu, sztuki teatralnej, słuchowiska itp.»
• ilustrator muzyczny

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego