imbecylizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

im•becylizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

imbecylizm «średni stopień niedorozwoju umysłowego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

imbecylizm
[łac.],
med. nieużywany współcz. termin określający stan upośledzenia umysłowego średniego stopnia.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego