indeksowy

Słownik języka polskiego PWN*

indeks
1. «alfabetyczny spis pojęć, terminów, nazwisk itp. przytoczonych lub omówionych w danej książce»
2. «urzędowy spis lub lista czegoś»
3. «książeczka studenta, w której potwierdza się zdanie egzaminów, zaliczenie semestru lub roku studiów»
4. «w statystyce: liczba względna charakteryzująca zmiany poziomu zjawiska zachodzące w określonym czasie»
5. «miernik koniunktury giełdowej, pokazujący zmiany cen akcji na kolejnych sesjach»
6. «litera, liczba lub inny znak, za pomocą którego rozróżnia się wyrażenia matematyczne, fizyczne i inne oznaczone jednakowymi symbolami głównymi, np. a1, a2, a3»

• indeksowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego