indeksowy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•deksowy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…na mikrofiszach. Jeżeli poszukiwane hasło nie znajduje się na polu indeksowym, można je odnaleźć, odczytując tam współrzędne hasła najbliższego przed nim…

 

…powtórzeniu tej operacji dla drugiego kierunku nawiązania.
Różnica między kreskami
indeksowymi nie powinna przekraczać 0,5 mm. W przypadku większej różnicy…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego