ingredient

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•gredient -n•tu, -n•cie; -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

ingrediencja, ingredient chem. «składnik mieszaniny»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego