interfejs

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•ter•fejs -j•su, -j•sie; -j•sów

Słownik języka polskiego PWN

interfejs, interface [wym. interfejs] inform. «zasady łączenia ze sobą i współpracy dwóch różnych urządzeń lub programów; też: urządzenie lub program realizujące te zasady»
interfejs użytkownika «program umożliwiający współpracę użytkownika z oprogramowaniem komputera»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego