italika

Wielki słownik ortograficzny PWN

italika (rzeczy włoskie lub dotyczące Włoch) -ków
italika (kursywa) -lice, -likę; -lik

Słownik języka polskiego PWN

italika II «dokumenty, druki, rękopisy lub książki pisane w języku włoskim lub dotyczące Włoch»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Jak oznaczyć błędną formę?
5.06.2009
Proszę o sprecyzowanie, kiedy, gdzie i jak używa się wykrzyknika na oznaczenie błędnej formy. Czy tylko w słownikach? Czy ma to postać !rożno, czy ! rożno (z odstępem), czy może nie ! rożno? Czy to notacja wprowadzana doraźnie w danym słowniku i różna pomiędzy słownikami, czy przeciwnie – ujednolicona, określona jakąś normą? Czy takie !rożno stosowane jest tylko jako nagłówek artykułu hasłowego, czy również w tekście ciągłym? Czy dodatkowe wyróżnienie italikami jest pożądane / potrzebne?

Encyklopedia PWN

italika
[łac.],
pot. nazwa renesansowej kursywy zastosowanej po raz pierwszy 1501 w oficynie wydawniczej Aldusa Manutiusa w Wenecji;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego