jakobin

Słownik języka polskiego PWN*

jakobin
1. «członek najbardziej radykalnego klubu rewolucyjnego w czasie rewolucji francuskiej»
2. «członek grupy radykalnych działaczy patriotycznych w okresie powstania kościuszkowskiego»
3. daw. «radykalny zwolennik rewolucji»

• jakobiński

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego