japonologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

japono•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

japonologia zob. japonistyka w zn. 1
• japonolog

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego