jazzowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

jaz•zowy: zespół jazzowy, ale: Polskie Stowarzyszenie Jazzowe a. dżezowy
Pol•skie Stowarzyszenie Jaz•zowe Pol•skiego Stowarzyszenia Jaz•zowego (skrót: PSJ)

Słownik języka polskiego PWN

jazz [wym. dżez], dżez «improwizowana muzyka powstała w drugiej połowie XIX w. w USA z połączenia elementów muzyki europejskiej i murzyńskiej»
• jazzowy, dżezowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego