jeszcze

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

jeszcze
1. «partykuła komunikująca, że dany stan rzeczy trwał lub trwa dłużej, niż mówiący się tego spodziewał, np. Dziecko jeszcze śpi.»
2. «partykuła komunikująca, że coś stało się niedawno lub że od zajścia danego zdarzenia upłynęło niewiele czasu, np. Jeszcze przed godziną było tu gwarno.»
3. «partykuła uwydatniająca odległość w czasie lub przestrzeni między danym miejscem bądź momentem a początkiem lub końcem zdarzenia, o którym jest mowa, np. Do wyjazdu mamy jeszcze dwa dni.»
4. «partykuła włączająca do danego zbioru wyróżniony przez nią obiekt, np. Dzwoniła jeszcze twoja siostra.»
5. «partykuła podkreślająca, że cecha, o której mowa, przysługuje danemu obiektowi w większym stopniu niż innym wskazanym obiektom i że mówiący nie spodziewał się tego, np. Dziś jest jeszcze chłodniej niż wczoraj.»
6. «partykuła komunikująca, że mówiący ocenia dany przedmiot z punktu widzenia charakteryzowanej cechy jako stosunkowo niezły na tle innych przedmiotów tego samego rodzaju, np. Wśród tych zwiędłych kwiatów te róże są jeszcze najładniejsze.»
7. «partykuła zapewniająca adresata, który wątpi w urzeczywistnienie się faktu, o którym jest mowa, że będzie on miał miejsce w przyszłości, np. Jeszcze się o tym przekonasz.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

jeszcze o księciu Medina-Sidonia
27.03.2015
Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie, ale pozwolę sobie dopytać o jeszcze jedną rzecz. Jeśli w książce książę Medyny-Sydonii sam mówi o sobie: „Będę ostatni z rodu Medi(y)na-Si(y)donia”, a w wielu miejscach jest określany po prostu jako Si(y)donia, np. „Sidonia rzekł”, to rozumiem, że tytuł jest tu używany w funkcji nazwiska. Co wtedy? O ile Sydonię można potraktować (tak myślę) jako przydomek i tak też odmieniać, o tyle trudno mówić o rodzie Medynów-Sydoniów, skoro są to nazwy geograficzne.
Jeszcze o pominiętym przecinku po zaimku który w zdaniu podrzędnym
7.02.2017
Szanowny Panie Doktorze,
dziękuję za odpowiedź: http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Jeszcze-raz-w-sprawie-interpunkcji-zdania;17430.html. Mam jednak dysonans. Cytat ma charakter zalecenia, z porady http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Ortografia-maszyna-Turinga-problem-stopu-oraz-przecinek;17384.html wynika możliwość wyboru, z kolei prof. Kłosińska w odpowiedzi z 11 listopada w ogóle nie wspomniała o pomijaniu przecinka (choć wyraźnie o to zapytałem), co odebrałem jako brak takiej możliwości.
Czytelnik
Jeszcze raz o zapisie nazwisk kończących się w wymowie na -i po spółgłosce
4.12.2018
Szanowni Państwo,
wrócę do pytania, na które dostałam odpowiedź, jednak bardzo niesatysfakcjonującą. Jak rozumiem, dr Wolański zapisuje Kennedy'ego, a wymawia [kenediego]? Dlaczego zatem mamy stawiać tam apostrof? Nie dajemy go w przypadku np. Caseyów (Caseyami, Caseyowie itd.). Nie przekonuje także mnie argument, że mogłoby to zmylić nas co do postaci mianownikowej. Nie myli nas w przypadku form: Jakiem czy Grapie. Co z Jakiem od Jacquesa (porada prof. Grzeni)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nikt dzisiaj, jak potrafili zapewne ludzie w kulturach nie podporządkowanych jeszcze racjonalizmowi.
  Wybranej kobiecie, przyjacielowi, dowódcy - jest wierny absolutnie, w sposób...
 • ... do prezydenta Busha. Ale powinniście to zrobić troszkę wcześniej i jeszcze bardziej nagłośnić.
  Piotr Jasiński z Gorzowa Wlkp.

  Języki panowie, panie...
 • ... gospody, po czym pożegnał się.

  List stryja wiele wyjaśniał, ale
  jeszcze więcej gmatwał; czego tam nie było! Potopy, które co tysiąc...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego