jeszcze

Słownik języka polskiego PWN*

jeszcze
1. «partykuła komunikująca, że dany stan rzeczy trwał lub trwa dłużej, niż mówiący się tego spodziewał, np. Dziecko jeszcze śpi.»
2. «partykuła komunikująca, że coś stało się niedawno lub że od zajścia danego zdarzenia upłynęło niewiele czasu, np. Jeszcze przed godziną było tu gwarno.»
3. «partykuła uwydatniająca odległość w czasie lub przestrzeni między danym miejscem bądź momentem a początkiem lub końcem zdarzenia, o którym jest mowa, np. Do wyjazdu mamy jeszcze dwa dni.»
4. «partykuła włączająca do danego zbioru wyróżniony przez nią obiekt, np. Dzwoniła jeszcze twoja siostra.»
5. «partykuła podkreślająca, że cecha, o której mowa, przysługuje danemu obiektowi w większym stopniu niż innym wskazanym obiektom i że mówiący nie spodziewał się tego, np. Dziś jest jeszcze chłodniej niż wczoraj.»
6. «partykuła komunikująca, że mówiący ocenia dany przedmiot z punktu widzenia charakteryzowanej cechy jako stosunkowo niezły na tle innych przedmiotów tego samego rodzaju, np. Wśród tych zwiędłych kwiatów te róże są jeszcze najładniejsze.»
7. «partykuła zapewniająca adresata, który wątpi w urzeczywistnienie się faktu, o którym jest mowa, że będzie on miał miejsce w przyszłości, np. Jeszcze się o tym przekonasz.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego