kalendarium

Wielki słownik ortograficzny PWN

kalen•darium; -ria, -riów

Słownik języka polskiego PWN

kalendarium, calendarium [wym. kalendarium] «chronologiczny zestaw dat ważnych wydarzeń z jakiegoś okresu, z jakiejś dziedziny lub z czyjegoś życia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego