kanonicki

Słownik języka polskiego PWN*

kanonik
1. «w Kościele katolickim: członek kapituły»
2. «tytuł honorowy nadawany duchownym»

• kanonicki, kanoniczy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego