kasować

Słownik języka polskiego PWN*

kasować
1. «likwidować, znosić lub unieważniać coś»
2. «stemplować lub dziurkować bilety na znak ich wykorzystania»
3. «usuwać z taśmy magnetofonowej, magnetowidowej, dyskietki itp. zapisany na nich dźwięk, obraz lub dane»
4. «przeznaczać pojazd, maszynę itp. do kasacji»
5. «uchylać wyrok sądu niższej instancji»
kasować się «o wyrokach sądowych, zarządzeniach itp.: znosić się wzajemnie»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego