kawaler

Wielki słownik ortograficzny PWN

kawaler (mężczyzna nieżonaty) -rze; ci -rzy a. -rowie, -rów
kawaler (osoba odznaczona orderem; członek zakonu) -rze; -rowie, -rów: kawaler Orderu Virtuti Militari; kawaler maltański

Słownik języka polskiego PWN

kawaler
1. «mężczyzna, który jeszcze się nie ożenił»
2. daw. «młodzieniec»
3. daw. «mężczyzna zalecający się do kobiety»
4. «osoba odznaczona orderem»
5. «członek zakonu rycerskiego»

• kawalerski
stary kawaler «starszy mężczyzna, który nie wstąpił w związek małżeński»
• starokawalerski • starokawalerstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego