sympatia

Słownik języka polskiego PWN*

sympatia
1. «życzliwy lub przyjazny stosunek wobec kogoś lub czegoś»
2. «osoba, którą się lubi lub w której jest się zakochanym»
sympatie «skłonności i upodobania, zwłaszcza polityczne»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego