kilofek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kilofek -f•ka, -f•kiem; -f•ki, -f•ków

Słownik języka polskiego PWN*

kilofek
1. «laska ostro okuta i opatrzona podziałką, służąca górnikom m.in. do podpierania się na stromych, śliskich przejściach w kopalni oraz do wykonywania prostych pomiarów»
2. «narzędzie ogrodnicze do sadzenia roślin»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego