komiksy

Wielki słownik ortograficzny PWN

komiks -su, -sie; -sów

Słownik języka polskiego PWN

komiks «historyjka obrazkowa z tekstem ograniczonym do wypowiedzi bohaterów, umieszczonym w tzw. dymkach»
• komiksowy • komiksowo • komiksowość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Odbyły się już trzy Kangury i Mam w domu wszystkie Tytusy
21.02.2017
Szanowni Państwo,
mam czasem wątpliwość w związku z liczbą mnogą i wielką literą. Np. konkurs matematyczny Kangur: Odbyły się już trzy Kangury/kangury? Liczba mnoga niejako kłóci się z jednostkową referencją nazwy własnej. Chodzi tu w końcu o trzy edycje konkursu Kangur, a nie trzy niezależne wydarzenia. Pytanie podobnego rodzaju: Mam w domu wszystkie Tytusy/tytusy? (komiksy).
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Jak wymawiamy ł?
15.04.2003
Pytanie: Szanowni Państwo!
Wielokrotnie spotykam w odpowiedziach o wymowie użycie [ł] dla wskazania niezgłoskotwórczego [u] (V1 – [fał 1], feng shui - [fank szłej]). Jest dość znaczna ilość użytkowników języka polskiego, zwłaszcza na wschodzie, która w dalszym ciągu używa twardego [ł]. Do niedawna w szkołach teatralnych właśnie uczono twardego [ł] jako poprawnego scenicznie. Tłumaczenia wymowy tego typu mogą być dla nich mylące. Trudno dzieciom, mówiącym twardo [ł], wytłumaczyć, że spotkane w komiksach [Łał] musi być czytane jako [Uau]... Czyżby nie można było do oznaczenia niezgłoskotwórczego [u] użyć innego znaku i nie krzywdzić użytkowników twardego [ł], które z taką nostalgią wspominają Polacy w Macierzy? Język polski jest używany nie tylko w kraju, więc ignorowanie w słownikach wymowy użytkowników twardego [ł] (historycznie usprawiedliwionego i poprawnego z punktu widzenia języka polskiego!) jest krzywdzące.
Z poważaniem,
Mirosław Szejbak
Dzielenie wyrazów na sylaby
16.10.2017
W pisemnym teście w kl. 4 SP dziecko ma za zadanie podzielić na sylaby wyraz komiksy. Jako jedyną słuszną odpowiedź autorzy testu podają ko-mik-sy i taką odpowiedź uznaje za prawidłową nauczycie. Moje dziecko podzieliło na ko-mi-ksy i wydaje mi się to najzupełniej słuszne. „W razie konfliktu kryterium morfologiczne jest nadrzędne w stosunku do fonetycznego, ale dotyczy to pisma” – pisze dr Jan Grzenia. Kto ma rację? Czy błąd popełniło moje dziecko, czy autorzy testu?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dzisiaj całkiem wyraźnie i gniewnie".

    Wydawnictwo Nowy Świat poleca oryginalny
    komiks (nie tylko polityczny) Tomasza Niewiadomskiego "Ratman i Marsjanie z globalnej...
  • ... 5 milionów egzemplarzy to tłumaczenia, bo w tym samym dniu komiks ukazuje się również między innymi w Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech...
  • ... latach 60., czy przed wojną, powstawały i powstają dobre, pomysłowe komiksy. Nie można stwierdzić, że teraz robi się rzeczy lepsze lub...

Encyklopedia PWN

komiks
[ang.],
rodzaj sztuki należący do pogranicza literatury i plastyki, zaliczany do współczesnej kultury masowej z racji rozpowszechniania przez druk w prasie lub w formie wysokonakładowych broszur.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego