kompania

Wielki słownik ortograficzny PWN

kom•pania -nii, -nię; -nii

Słownik języka polskiego PWN

kompania
1. «grono znajomych spędzających wspólnie czas»
2. «pododdział w różnych rodzajach wojsk, składający się z kilku plutonów»
3. «stowarzyszenie kupców, zakładane dawniej w celu prowadzenia handlu za granicą»
4. daw. «towarzyszenie komuś»

• kompanijny • kompanijka
kompania honorowa «pododdział piechoty z pocztem sztandarowym i orkiestrą, wyznaczony do oddawania honorów dostojnikom oraz do asystowania przy różnych uroczystościach»
szef kompanii «podoficer zajmujący się sprawami administracyjnymi i gospodarczymi kompanii»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kompania
18.06.2001
Szanowne Panie i Szanowni Panowie z PWN!
Postanowiłem skorzystać z tej nowoczesnej formy łączności z Wydawnictwem, aby wyjaśnić nurtujący mnie problem. Chodzi mi o odmianę rzeczownika kompania (w znaczeniu 'pododdział wojskowy'). Jaka będzie forma tego rzeczownika w dopełniaczu liczby mnogiej?
1. „Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami interpunkcji”, PWN 1986, na stronie 408 podaje „tych kompanii” (przez dwa i).
2. „Mały słownik języka polskiego”, wydanie X, 1993 r., na stronie 330 podaje „kompania ż, I, DCMs. – nii” ( przez dwa i).
Z wyjaśnień na stronie XIII pkt. II/5 wynika, że -nii jest stosowane tylko dla liczby pojedynczej (brak dopisku „lm” ). Wobec tego forma tych kompanii jest zła.
Jak rzeczywiście powinna wyglądać odmiana rzeczownika kompania w dopełniaczu liczby mnogiej?
Życzę dalszych sukcesów w nowych uwarunkowaniach ekonomicznych.
Kazimierz Garsztkowiak
rada nadzorcza czy Rada Nadzorcza?
16.10.2003
Dzień dobry,
Czy Rada Nadzorcza musi byc pisana wielkimi literami? Czy tylko w połączeniu z nazwą – np. „Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej”? Czy zapis „rada nadzorcza Kompanii Węglowej” jest błędny?
Dziękuję.
o nazewnictwie wojskowym ciąg dalszy
8.06.2015
Dzień dobry!
Przejrzysta rada z 14.12. 2011 o pisowni nazw jednostek wojskowych i ich skrótów, za którą dziękuję, warta jest poszerzenia o sposób zapisu rozwiniętych nazw mniejszych od pułku oddziałów wojskowych. A więc jak pisać: 2 kompania piechoty czy 2 Kompania Piechoty (a dywizjon, pluton, drużyna)?
Krzysztof Myśliński

Ciekawostki

KAMPANIA, KOMPANIA
Kampania to działania wojenne, kompania to grupa żołnierzy obejmująca kilka plutonów (w terminologii wojskowej pododdział).

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... powody ale to żeby pokazać swoją władzę nad młodym wojskiem.
    Kompania składała się z trzech plutonów: pluton mechaników samochodowych, pluton mechaników...
  • ... woły i konie porwały je za sobą w przepaść. Dwie kompanie żołnierzy spieszących z pomocą zostały wciągnięte w inną zasadzkę i...
  • ... 108) Po przyjeździe do Nowego Jorku zwróciłam się do agenta kompanii okrętowej z zapytaniem, kiedy odchodzi do Kopenhagi statek polski "Kościuszko...

Encyklopedia PWN

kompania
[fr. < łac.],
podstawowy pododdział taktyczny złożony z 2–5 plutonów, wchodzący w skład batalionu, pułku, a nawet bezpośrednio w skład brygad i dywizji;
Kompania Wschodnioindyjska, Vereenigde Oost-Indische Companie (VOC),
holenderska kompania handlowa, istniejąca 1602–1798;
Kompania Handlowa Polska, Kompania Czarnomorska, Kompania Chersońska,
spółka akcyjna działająca 1783–87, utworzona w celu prowadzenia handlu przez Morze Czarne, z portami francuskimi i włoskimi;
Kompania Indyjska, fr. Compagnie des Indes,
fr. kompania handlowa;
Kompania Moskiewska, Kompania Ruska, ang. Muscovy Company, Russia Company,
ang. kompania handl., zał. 1555;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!