kompania

Słownik języka polskiego PWN*

kompania
1. «grono znajomych spędzających wspólnie czas»
2. «pododdział w różnych rodzajach wojsk, składający się z kilku plutonów»
3. «stowarzyszenie kupców, zakładane dawniej w celu prowadzenia handlu za granicą»
4. daw. «towarzyszenie komuś»

• kompanijny • kompanijka
kompania honorowa «pododdział piechoty z pocztem sztandarowym i orkiestrą, wyznaczony do oddawania honorów dostojnikom oraz do asystowania przy różnych uroczystościach»
szef kompanii «podoficer zajmujący się sprawami administracyjnymi i gospodarczymi kompanii»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego